Avgassystem
Ett avgassystem består av flera olika komponenter och delar. Det kan sägas något populärt att det avger ämnen från förbränningsmotorn, som genom en katalysator har blivit mindre skadliga. Utan ordentligt avgaser kommer din bil att avge mycket förorenat ämne som är extremt skadligt för miljön och människor.

Under de senaste åren har mycket utvecklats på avgassystemet för att göra de utsläppta gaserna ännu mindre skadliga. Idag har så bra system skapats att föroreningarna på nya bilar har minskat avsevärt. Det är viktigt att avgaserna passar perfekt till din motor så att föroreningarna hålls på ett minimum.

I förhållande till varumärkena inom Volkswagengruppen, som Volkswagen, VW avgassystem , Bubbla avgassystem,  Skoda, Seat och Audi, kommer du att se många av samma motorer gå igen, och därför kan samma avgassystem användas för flera olika modeller över varumärkena. Men i förhållande till märken som Ford, Opel, Porsche avgassystem och Mercedes-Benz är det viktigt att använda de "originaldelarna", eftersom detta säkerställer att bilen inte tappar värde och att avgassystemet passar motorn så att du släpper ut det minst farliga ämnen och gaser.